wiskunde

Wiskunde is één van de hoofdvakken binnen ons lager onderwijs. In de lessen wiskunde gaan we zeer gedifferentieerd aan de slag. Er wordt gewerkt op 3 niveaus om tegemoet te komen aan de individuele leernoden.

Naar top