Taal STERK

(Voor)lezen is top!

We zetten in op leesbevordering. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn.


Een eigen schoolbibliotheek

Onze schoolbibliotheek is een onderdeel van de gemeentelijke bibliotheek van Mol en bevat meer dan 1000 actuele kinderboeken.

3-wekelijks gaat elke klas op bezoek en kunnen de kinderen een boek ontlenen. Kinderen van de lagere school die graag sneller hun boek ruilen, kunnen dit wekelijks onder een middagpauze.

Frans vanaf het 4de leerjaar

Frans is een verplicht leergebied in het 5de en 6de leerjaar. De lessen focussen zowel op de mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid.

Wij bieden onze kinderen al vanaf het 4de leerjaar Frans aan. Via speelse werkvormen leren ze zo geleidelijk aan de taal kennen.

Naar top