STERK in zorg

We dragen zorg voor elk kind en bieden hen maximale leerkansen!

Voor het eerst naar school

Een grote stap waar we de kinderen en hun ouders goed op willen voorbereiden.

Voor de kinderen organiseren we 2 kennismakingsmomenten, één met en één zonder ouders. Voor de ouders zijn er 2 infomomenten, één door de leerkrachten en één door de directie en het secretariaat.

Vlotte overgangen

We bouwen bruggen zodat de overgang naar een nieuwe klas vlot kan verlopen.

Met fijne activiteiten schenken we extra aandacht aan de grote overgangen: van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar en van het 6de leerjaar naar het secundair.


Gratis schoolmateriaal

Onze klassen beschikken over een groot aanbod van modern speel- en leermateriaal.

Vanaf de lagere school krijgen alle kinderen een gratis basispakket aangeboden: balpen, gom, fluo stift, kleurpotloden, potlood, ... Dit zorgt voor eenvormigheid en gelijkheid bij de kinderen.


Differentiatie

We werken gedifferentieerd in onze klassen. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen extra instructie en moeten enkel de basisoefeningen maken. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen andere denktaken om hun leer-en werkhouding te stimuleren.

Zorgteam

Als de preventieve acties onvoldoende zijn, bieden we in samenspraak met de zorgcoördinator hulp aan via het zorgteam. Het zorgteam ondersteunt leerlingen zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. 

Werking cognitief sterk functionerende kinderen

Binnen de zorgwerking besteden we ook aandacht aan kinderen die sterk functioneren. Wekelijks gaan zij tijdens 2 momenten aan de slag met uitdagende opdrachten en projecten. De zorgleerkrachten zorgen ook voor een aanbod waarmee deze kinderen in de klas aan de slag kunnen gaan. 

Naar top