Sociaal STERK

Als een kind zich goed voelt, ontstaat leergoesting!

Trainingsprogramma / Lessenreeks

Via de projecten Cas&Lisa (kleuterschool) en KiVa (lagere school) reiken we onze kinderen handvaten aan om hun sociale vaardigheden te versterken. Elke maand staat er een thema centraal.

Jaarlijkse klasherverdeling

We kiezen bewust voor een jaarlijkse klasherverdeling. Het maakt de kinderen sociaal vaardiger en draagt bij tot een goede sfeer tussen alle kinderen over de leerjaren heen.

Bij de start van elk schooljaar investeren we in een fijne en respectvolle klassfeer.

Conflicthantering

Het KiVa-hoekje op de speelplaats is een plek waar kinderen in alle rust conflicten kunnen uitpraten. De leerkrachten met toezicht zijn nabij en bieden begeleiding indien nodig.

Nee tegen ongewenst gedrag

We geven een duidelijk signaal tegen ongewenst gedag. We spreken de kinderen erover aan en volgen de gemaakte afspraken op. We zorgen voor een steunnetwerk en betrekken de ouders.

Kindbevragingen

Op regelmatige basis peilen we naar het welbevinden van onze kinderen. De resultaten worden besproken en omgezet in acties op kind-, klas- en/of schoolniveau.

Kindgesprekken

De kindgesprekken geven de kinderen inzicht in hun eigen sterktes en moeilijkheden. Samen met hun leerkracht gaan ze op zoek naar wie of wat hen kan ondersteunen thuis en op school. Dit met als doel hun motivatie en betrokkenheid bij het leerproces te vergroten.


Downloads

Naar top