Communicatie

Onze school kiest voor een open en duidelijke communicatie met ouders en leerlingen.

Communiceren doen we samen volgens deze afspraken

  • respectvol: we communiceren op een respectvolle en waarderende manier met elkaar
  • doelgericht: we waken erover dat de communicatie functioneel is en vermijden overbodige zaken
  • toegankelijk: wie geen toegang heeft tot digitale middelen kan dat in alle vertrouwen melden bij de school zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken
  • verstaanbaar: we communiceren in een verstaanbare taal
  • milieubewust: om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, kiezen we ervoor om enkel invulpapieren af te drukken

Smartschool

We gebruiken Smartschool voor de communicatie tussen ouders en schoolteam

  • mails tussen ouders en school
  • nieuwsberichten en nieuwsbrieven
  • schoolkalender: verlofdagen, uitstappen, oudercontacten, rapporten, zwemmen
  • foto’s zijn enkel toegankelijk voor betrokken ouders en het schoolteam
  • Skore: meedelen van rapporten en/of punten

Persoonlijk contact met leerkrachten

Een kwartier voor en na schooltijd mag je de leerkrachten altijd aanspreken. Omdat ze ook toezicht houden, maak je voor een echt gesprek best een afspraak.

Oudercontact

Minstens 2 keer per schooljaar worden de ouders van elk kind uitgenodigd voor een oudercontact.

Schoolagenda lagere school

De leerlingen van de lagere school gebruiken een schoolagenda voor het aankondigen van huistaken en/of toetsen. Ouders en leerkrachten kunnen in de schoolagenda een korte boodschap noteren.

Themabrief kleuterschool

Bij de start van een nieuw thema worden de ouders geïnformeerd over de inhoud van het volgende thema waarmee ze in de klas aan de slag gaan.

Rapport

De leerlingen van de lagere school krijgen drie keer per schooljaar een rapport. De resultaten worden weergegeven in cijfers, waardeschalen en feedback.

Naar top