Samen STERK

School maken doen we niet alleen!

Ouders en school 

Kinderen gaan met meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school. Een goede communicatie is dan ook heel belangrijk.

  • Openklasmoment en infoavond voor de start van elk schooljaar
  • Individuele oudercontacten doorheen het schooljaar
  • Dagelijks contact met de kleuterjuffen tijdens het brengen en afhalen van de kinderen
  • Digitale communicatie via Smartschool
  • Wekelijkse nieuwsflash over de schoolwerking
  • Themabrief in de kleuterschool

Vrijwilligers

Vrijwilligers versterken onze schoolwerking.

 • Oudercomité
 • Schoolraad
 • Schoolbibliotheek
 • Gemachtigd opzichters
 • Ondersteuning in de klassen: puzzelouders, leesouders, …
 • Sporadische helpers

Jaarthema’s

Elk jaar zetten we een thema in de kijker. De gezamenlijke activiteiten versterken het groepsgevoel.

Verjaardagen vieren

Op het einde van elk maand vieren we de jarige kinderen. We verzamelen aan het podium, zingen, dansen en smullen samen iets lekkers.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit enkele kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

De leerlingenraad wisselt ideeën uit, maakt plannen, stelt vragen en doet voorstellen om het leven op school nog aangenamer te maken.

 

 

    

     

     

     

Naar top