Leerlingenbegeleiding

Onze school biedt voor elke leerling een passende begeleiding waarbij we op maat werken en zoveel mogelijk inspelen op hun noden:

  • Leerlingen die meer hulp nodig hebben, krijgen extra uitleg en maken enkel de basisoefeningen. 
  • Leerlingen die de basisleerstof snel onder de knie hebben, krijgen meer uitdaging aangeboden.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed voelen op onze school. Een kind leert en ontwikkelt pas als het zich geaccepteerd en veilig voelt. Deze aanpak zorgt voor gelijke onderwijskansen.

Zorgwerking

Het zorgteam van de school bestaat uit een zorgcoördinator en zorgleerkrachten.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen en ouders. Ze vormt  de brug tussen de school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of andere externe diensten (logopedisten, kinesisten, ondersteuningsnetwerk, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg,…).

De zorgleerkrachten helpen in de klas of nemen een klein groepje mee uit de klas voor extra begeleiding.

Naar top