Vrijwilligers

Vrijwilligers versterken onze schoolwerking.

Gemachtigd opzichters

Vrijwilligers helpen kinderen en hun ouders bij het oversteken.

Zin om mee te helpen? Meld je dan aan bij het secretariaat.

Losse vrijwilligers

Geregeld doen we een oproep voor vrijwilligers: kinderen vervoeren, uitstappen begeleiden, zwembegeleiding in de derde kleuterklas, …

Ondersteuning in de klassen

Wekelijks komen vrijwilligers het lezen ondersteunen in het eerste leerjaar en helpen met puzzelen bij de jongste kleuters. Ook tijdens bepaalde projecten zijn vrijwilligers welkom.

 
 


Schoolbibliotheek

Onze school heeft een eigen schoolbib, ondersteund door de gemeentelijk bibliotheek van Mol. Enkele vrijwilligers helpen bij het uitlenen en het inscannen van terug binnengebrachte boeken.

Heb je zin om mee te doen? Meld je dan zeker aan bij het secretariaat.

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Directie en schoolbestuur zijn waarnemend lid.

De schoolraad geeft advies en gaat in overleg over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens één keer per schooljaar.

Naar top