Ouderbetrokkenheid

We geven ouders regelmatig de kans om deel te nemen aan klasactiviteiten: het begeleiden van een uitstap, deelnemen aan de spelletjesweek, puzzelouder in de klas, …

Ouders zijn verder ook zeer welkom om te ondersteunen bij activiteiten op schoolniveau.

 


Naar top