Rijk materiaalaanbod en speelleerhoeken

In onze klassen hebben we uitdagend, duurzaam en modern materiaal waarmee onze kleuters al spelend kunnen leren.

Elke klas bevat uitdagende speelleerhoeken die thematisch worden verrijkt.

De verrijkingsmaterialen worden op verschillende niveaus aangeboden, zowel een stapje hoger als een stapje terug. Op die manier is er voor elk kind een aanbod, passend bij zijn/haar onderwijsbehoefte.

 
 


Naar top