Lagere school

ONZE LAGERE SCHOOL

Biedt je kind:

Digitale geletterdheid

We zetten in op digitalisering. We verwijzen hierbij graag naar onze troef 'digitaal STERK'.

Troef: digitaal STERK

Wiskunde

Wiskunde in de lagere school omvat het werken met getallen, meten, meetkunde, strategieën, probleemoplossende vaardigheden en attitudes.


Talen: Nederlands en Frans

Goed taalonderwijs is de basis van alles. We verwijzen hiervoor graag naar onze troef ‘taal STERK’.

Troef: taal STERK

Ik en de wereld

Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Ook leren leerlingen om die kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden.

Gezondheid

Sporten is gezond! We verwijzen hiervoor graag naar onze aanpak ‘sport en beweging’.

Sport en beweging

Leercompetenties

We streven naar leergierige kinderen die gemotiveerd en creatief zijn, die initiatieven nemen en die vanuit een realistisch zelfbeeld en geloof in eigen kunnen, hun leren aansturen.

Levensbeschouwing

Er is een vrije keuze voor één van de levensbeschouwelijke vakken (erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer).

Muzische vorming

De domeinen beeld, drama, muziek, beweging en media komen evenwichtig aan bod.

Sociale en relationele vaardigheden  

Dat kinderen zich goed voelen, vinden we heel belangrijk! We verwijzen daarvoor graag naar onze troef 'sociaal STERK'.

Troef: sociaal STERK


Naar top