Oudercomité/ouderraad

Het oudercomité, bestaande uit een groep enthousiaste ouders, vergadert een vijftal keer per jaar samen met de directie en 2 leerkrachten van de school. Zo blijven ze op de hoogte van het reilen en zeilen op de school, krijgen ze meer inzicht in het onderwijs- en opvoedingsproject en groeit de betrokkenheid.

Mogelijke thema’s die aan bod komen:

 • schoolinfrastructuur
 • verkeersveiligheid rond de school
 • gezondheid
 • wijzigingen aan het schoolreglement
 • schoolkosten

Daarnaast organiseert het oudercomité activiteiten en helpt bij evenementen op school.

Met de opbrengst wordt jaarlijks ongeveer 40 euro per kind besteed aan:

 • gratis turn t-shirt voor nieuwe leerlingen en leerlingen van het 1ste leerjaar
 • gratis fluo hesje voor nieuwe leerlingen
 • traktaties: sint, Kerst, carnaval, Pasen, receptie 6de leerjaar, …
 • afscheidscadeau voor leerlingen van het 6de leerjaar
 • jaarlijks klasbudget voor kook- en knutselactiviteiten
 • financiële ondersteuning van projecten, bv. vernieuwing speelplaats

Vrijwilligers kunnen mee vergaderen of lid worden van één van de werkgroepen: ontbijtboxen, traktaties, paaseierenverkoop, schoolfeest, sponsoring, …

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een startvergadering waarop alle geïnteresseerden uitgenodigd worden. Ouders kunnen zich het hele jaar door aanmelden om te helpen.

Naar top