Nederlands

In het eerste leerjaar starten we met het leren lezen en schrijven. Hieraan wordt veel tijd besteed, maar binnen Nederlands hebben we nog verschillende andere domeinen. Begrijpend lezen is een vaardigheid die belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan. Ook luisteren, spreken, creatief schrijven en taalbeschouwing komen aan bod.

Naar top