muzische vorming

We hechten ook belang aan de muzische ontwikkeling van onze kinderen. Er werd een leerlijn uitgewerkt doorheen de hele lagere school. Alle domeinen: beeld, drama, muziek, beweging en media komen evenwichtig aan bod.

Naar top