levensbeschouwing

Voor het vak levensbeschouwing kunnen jullie zelf een keuze maken welke levensbeschouwing jouw kind zal volgen. Het team levensbeschouwing van onze school werkt nauw samen en legt de focus op het interlevensbeschouwelijke. Elk jaar werken zij een thema samen uit en zo leren de kinderen over de verschillende levensbeschouwingen. Het doel van deze lessen is om respect en wederzijds begrip op te bouwen. Als ouder kan u een keuze maken voor de levensbeschouwing die jouw kind mag volgen.

Naar top