Aanbod

Binnen de activiteiten die in de kleuterschool aangeboden worden, komen de verschillende leerdomeinen ruimschoots aan bod.

Digitale geletterdheid

We beschikken over heel wat hedendaagse technologische materialen: een grote touchtafel, Ipads,… We leren de kinderen verantwoord omgaan met de digitale wereld.

 
 
 


Leren leren

We stimuleren onze kinderen om zoveel als mogelijk zelfstandig aan de slag te gaan en samen oplossingen te zoeken voor eventuele problemen.

 


Sociale en relationele vaardigheden

Via de poppen Cas en Lisa worden er maandelijks nieuwe sociale vaardigheden bij de kleuters aangebracht. Deze worden tijdens het spel verder ingeoefend en zorgen voor een sociaal aangenaam klasleven.

 


Nederlands 

Via verschillende werkvormen waaronder de klankkast, de verteltafel, verhalen, de kamishibai plannen we verschillende taallesjes doorheen de hele dag. Zo oefenen we de taalvaardigheid van onze kleuters op een speelse manier.

 
 


Wiskunde

We geven onze kleuters binnen de verschillende activiteiten de kans om zowel begeleid als zelfstandig aan de slag te gaan met de verschillende domeinen van wiskunde zoals tellen en meten. 

 


Wereldoriëntatie (WO)

We gaan regelmatig op uitstap met de kinderen in de naaste omgeving van de school zoals naar het bos of naar de bakker. Zo leren onze kinderen de wereld in echte situaties ontdekken. 

 


Muzische vorming

Om de creativiteit van onze kinderen te prikkelen krijgen ze volop de kans om te experimenteren met allerlei materialen binnen de verschillende muzische domeinen. Zo kunnen ze zich uiten in muziek, beeld, drama en dans. 

 


Fijne en grote motoriek

De grootmotorische vaardigheden oefenen onze kinderen in de turnzaal met een turnleerkracht. In de klas oefenen we groot- en kleinmotorische schrijfmotoriek aan de hand van de Krullenbolmethode. Ook de fijne motoriek wordt spelenderwijs ontwikkeld door een brede waaier aan spelmateriaal aan te bieden.

 
 


Naar top